Our Location

In central Dublin, the family-run Gate Hotel is just off O’Connell Street and 5 minutes’ from fantastic shopping at Henry Street. The hotel offers free Wi-Fi, rooms with en suite bathroom, and home-cooked breakfast. Connolly Street Station and the vibrant Temple Bar district are both within a 10-minute walk. Dublin Castle, Trinity College, and Croke Park are all close by. There is a bus stop just 200 m from the hotel, which has regular services to Dublin Airport.
 
  81 Parnell Street, Rotunda, Dublin 1, Ireland
 
 
 
  Latitude: 53.352772 , Longitude: -6.2606074
 
 
 

What's Nearby

O’Connell Street
 5 minute walk
O’Connell Street is Dublin’s main thoroughfare, the Irish capital’s widest (but not longest) street...
Hình ảnh có nhãn Activities
Temple Bar
 15 minute walk
Dublin's cobbled cultural quarter with galleries, music, great food and legendary nightlife...
Hình ảnh có nhãn Activities
Henry Street
 10 min walk
Only a stone's throw from one of Dublin's biggest shopping streets...
Hình ảnh có nhãn Activities
Croke Park
 10 min walk
Headquarters of the Gaelic Athletic Association (GAA) and home of Ireland's premier concert and events venue...
Hình ảnh có nhãn Activities
Mater Hospital
 15 min walk
A major teaching hospital, based at Eccles Street, Phibsborough, on the northside of Dublin...
Hình ảnh có nhãn Activities
 

Getting Here

 
Getting here from the airport
Please check with the Property for specific information
 
Getting here by taxi
Please check with the Property for specific information
 
Getting here by car
Please check with the Property for specific information
 
Getting here by train
Please check with the Property for specific information
 
 

Parking

Parking is available at extra charge - Please check with the Property for specific information
 
 

Exclusive Dublin Discounts

We've teamed up with some of the finest bars and restaurants in Dublin to give you exclusive offers when you book online with us.
 
From complimentary Prosecco to discounted prices...
Hình ảnh có nhãn Other

Liên Hệ

Địa chỉ

81 Parnell St,
Rotunda,
Dublin 1,
Ireland

Điện Thoại

+353 1 874 5253

Email

reception@gatehotel.ie

Gọi Chúng Tôi

+353 1 874 5253

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách